HOPWAY SHAKE THE GROUND

2019-02-04

e. Akwey Go-Bye

u. Springeldens Katten Också

LURE COURSING

3/27 med CERT, Gusum 2020
6/22, Gusum 2021
2/10 med CERT, Täby 2021
3/7 med DK CERT, Norresundby 2022

UTSTÄLLNING

Excellent (DK)
CK, Eskilstuna INT 2022